Hitta till oss

Intyg Gasbilar

Från och med 20/5 2018 gäller nya besiktningsregler för dig som äger en gasbil. Gastanken måste vara tillräckligt fylld så att fordonet kan köras på gas vid besiktningstillfället. Det krävs också att man frilagt gastankar så besiktning och test kan utföras. Man kan också välja att lämna bilen till oss så utför vi alla nödvändiga kontroller på gassystemet och utfärdar sedan ett intyg du kan ta med dig till kontrollbesiktningen (kan endast utföras av auktoriserad verkstad). Intyget får inte vara äldre än 15 månader vid besiktningstillfället.

Vill du slippa att montera ner paneler och frilägga gastankarna? Vi kontrollerar hela systemet och utfärdar ett intyg.

Boka tid för intyg till din gasbil, ring till CMS Group Nu 031-350 10 00