Hitta till oss

Aircondition

Rengöring och funktionstest

Ren luft – för trivselns, hälsans och säkerhetens skull. Visste du att din luftkonditionering/air condition (AC) i bilen drar åt sig fukt, damm och smuts? Om den inte rengörs regelbundet frodas bakterier och mögel. Och med tiden blir luften inte bara illaluktande – den kan till och med innehålla mer föroreningar än luften utanför. Luften kan bli ohälsosam att inandas, inte minst för barn, allergiker och andra med känsliga luftvägar. Din AC har en viktig funktion för att ta bort imma från vindrutan. Låg gasnivå i din AC och gamla kupéfilter kan göra att imma sitter kvar länge, med höjd trafikfara som följd. Ta därför som vana att regelbundet rengöra och serva din AC.

Vi rekommenderar regelbunden rengöring/service

• Varje år: AC-rengöring för att ta bort/förebygga bakterier och mögel.
• Vartannat år: AC-service med kylmedium och oljepåfyllning för att säkerställa hög funktionalitet över lång tid.
• Byte av kupéfilter, rekommenderas vid AC-rengöring eller AC-service, för att ta bort/förebygga bakterier och mögel.

På våra anläggningar har serviceteknikerna rätt utbildning för att ta hand om din AC. Självklart använder vi alltid originaldelar.

Boka tid för AC rengöring / funktionstest, ring till CMS Group Nu 031-350 10 00